همکاری بین‌کتابخانه‌ای

          همکاری بین‌کتابخانه‌ای اصطلاحی جامع برای طیف گسترده‌ای از فرایندهایی است که در جریان آن گروهی از کتابخانه‌ها به منظور تحقق اهداف مشترک و بهره‌برداری بیشتر از منابع خود در شکل‌های گوناگونی مانند فهرست‌نویسی تعاونی، تبادل اطلاعات کتاب‌شناختی، تهیه فهرستگان، اشتراک منابع، امانت بین‌کتابخانه‌ای و مانند آنها با یکدیگر همکاری می‌کنند. در عصر اطلاعات با ایجاد تنوع در قالب‌های اطلاعاتی و افزایش استفاده از منابع الکترونیکی نحوه همکاری بین‌کتابخانه‌ها نیز تغییر یافته است. در همین راستا کتابخانه مؤسسه در جهت افزایش دسترسی کاربران به منابع دیگر کتابخانه‌ها با کتابخانه‌های تخصصی زیر همکاری دارد:

 

  کتابخانه مرکزی سازمان برنامه و بودجه کشور،

  پژوهشگاه قوه قضاییه،

 

         کاربران مي‌توانند به شكل غيرمستقيم به منابع اطلاعاتي ساير كتابخانه‌ها دسترسي پيدا كنند. هنگامي كه کاربر كتاب يا مدركی را تقاضا می­‌کند که کتابخانه فاقد آن است، این تقاضا به‌صورت امانت از كتابخانه ديگر و يا تهیه فایل از مدرک مورد نظر از سوی کتابخانه پاسخ داده می­‌شود. اين درخواست از سوی کاربر به‌ صورت كتبي و يا از طريق تلفن، پست‌الكترونيكي، و جز آن به کتابخانه اعلام می­‌گردد و کتابخانه برای ارائه این خدمت اقدام می‌ نماید.