تقاضای خدمات SDI

 

                             از دیگر فعالیت­ های گروه اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI) است. این خدمت یک نظام بازیابی مبتنی بر درخواست از پیش تعیین شده 

                اطلاعات است که در آن با استفاده از تحلیل درخواست و به کمک رایانه می‌توان اطلاعات مورد نیاز هر کاربر را در دوره‌های زمانی مشخص برای او ارسال کرد. فراهم ­آوری

                این امکان، خدمات ویژه‌­ای است که رویکرد آن بنا به نیاز کاربران تعیین می­شود. کتابخانه ­ها و مراکز اطلاع­‌رسانی بر اساس اهداف­شان دارای منابع اطلاعاتی مختلف و متنوعی

                                                                        هستند که به صورت مرتب روزآمد شده و منابع جدید وارد مجموعه می­ شود.

                               این خدمت پلی است برای ارتباط سریع­تر کاربران با منابع اطلاعاتی افزوده شده به مجموعه و یا منابعی که کتابخانه به آنها دسترسی دارد. نقش متخصصان اطلاع‌­رسانی

                  در ارائه این خدمت، ساختاری است. کتابخانه مؤسسه در حال حاضر، ضمن وجود نیاز به این خدمت، فاقد نظام نرم‌افزاری ویژه آن است، لذا به منظور ارائه این خدمت، فرمی

                                                                        به شکل زیر در اختیار کاربران قرار می­گیرد. اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با تکمیل و ارسال آن، از این خدمت بهره‌مند می­ شوند.