عضویت در کتابخانه

 

             عضویت در کتابخانه مؤسسه برای دانشجویان به ترتیب مندرج زیر انجام می­شود:

 

           1.      اطلاعات دانشجو پس از ثبت نام از طریق معاونت آموزشی برای کتابخانه ارسال خواهد شد،

 

          2.      ثبت نام اولیه بر اساس اطلاعات دریافت شده از آموزش برای عضویت در کتابخانه انجام می­شود،

 

         3.      فرایند دسترسی به کتابخانه دیجیتال، پایگاه های اطلاعاتی و سیستم امانت منوط به درج اطلاعات تکمیلی از سوی دانشجو در فرم تقاضای عضویت است،

 

         4.      کسانی که متقاضی استفاده از خدمات کتابخانه به صورت موردی در محل کتابخانه هستند، نیاز به عضویت در کتابخانه ندارند.